Видача свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

Назва послуги: Видача свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Рішення про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю або про відмову в такій атестації приймається Головою Держекспортконтролю з урахуванням висновку Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю протягом 45 днів після подання до Держекспортконтролю відповідних документів, та оформляється наказом

Результат надання: Свідоцтво про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю

Способи отримання результату: Свідоцтво отримується уповноваженим представником суб’єкта безпосередньо в Держекспортконтролі. Для отримання свідоцтва необхідно: 1) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника; 2) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Підстави для відмови: Підставою для відмови в державній атестації (переатестації) системи контролю можуть бути: недостовірні відомості в документах, поданих суб'єктом міжнародних передач до Держекспортконтролю; неодноразові порушення зазначеним суб'єктом вимог законодавства в галузі державного експортного контролю; негативний висновок Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю

Порядок оскарження: Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: