Видача свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю (далі – свідоцтво)

Назва послуги: Видача свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю (далі – свідоцтво)

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Строк розгляду Держекспортконтролем заяви щодо отримання повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю (без урахування строку розгляду документів іншими центральними органами виконавчої влади) становить до 45 днів від дня подання юридичною особою - заявником повного комплекту документів. Строк розгляду заяви може бути продовжений до 90 днів за рішенням Голови Держекспортконтролю

Результат надання: Свідоцтво про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю

Способи отримання результату: Свідоцтво отримується уповноваженим представником суб’єкта безпосередньо в Держекспортконтролі. Для отримання свідоцтва необхідно: 1) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника; 2) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Підстави для відмови: 1. У видачі свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю або у продовженні строку його дії відмовляється у разі: наявності в документах, наданих юридичною особою, недостовірної інформації; неподання юридичною особою всіх необхідних документів; порушення юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю. 2. Свідоцтво про надання повноважень підлягає скасуванню у разі: порушення уповноваженою юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю; надання уповноваженою юридичною особою завідомо неправдивого висновку щодо попередньої ідентифікації товарів; встановлення, що свідоцтво про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю надано юридичній особі на підставі наданих такою особою недостовірних даних; надання уповноваженою юридичною особою висновку щодо попередньої ідентифікації, підготовленого з порушенням встановлено у додатках до свідоцтва відповідності експертів та товарів (груп товарів), щодо яких вони здійснюють експертизу; припинення юридичної особи або за заявою цієї особи.

Порядок оскарження: Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: