Видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти

Назва послуги: Видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти

Адміністративний збір: За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом

Строк надання послуги: 10 робочих днів

Результат надання: Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладів освіти

Способи отримання результату: Особисто

Підстави для відмови: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти; 2) виявлення недостовірних даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

Порядок оскарження: Здобувач ліцензії чи ліцензіат може подати апеляцію до МОН для розгляду її на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: