Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Назва послуги: Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 5 днів

Результат надання: Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Способи отримання результату: Особисто або рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС. Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб'єкту господарювання або державному адміністратору з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

Підстави для відмови: Підстави для відмови в реєстрації декларації відсутні

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку