Включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Назва послуги: Включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Рішення про включення суб'єкта господарювання до Реєстру приймається НКРЗІ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної Заяви суб'єкта господарювання. Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до Реєстру НКРЗІ направляє заявнику протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. Про залишення Заяви про включення до Реєстру без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації Заяви

Результат надання: Включення суб’єкта господарювання до Реєстру

Способи отримання результату: Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до Реєстру НКРЗІ направляє заявнику протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення на вказану у Заяві заявника адресу для листування

Підстави для відмови: Відсутні