Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру)

Назва послуги: Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру)

Адміністративний збір: Послуга платна. Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розмір плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»

Строк надання послуги: Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України приймається НКРЗІ, протягом 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами. Копія рішення НКРЗІ про видачу або про відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Результат надання: Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (після сплати).

Способи отримання результату: Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за видачу ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

Підстави для відмови: Відповідно до частини сьомої статті 32 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» заява залишається без розгляду, якщо: 1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; 2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: 1) невідповідність змісту поданих документів Плану використання радіочастотного ресурсу України; 2) невиконання умов електромагнітної сумісності відповідно до висновків УДЦР; 3) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії; 4) невідповідність заявника та поданих документів вимогам ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом; 5) раніше прийняте рішення щодо видачі ліцензії на смугу радіочастот, що заявляється (у разі визначення Планом використання радіочастотного ресурсу України виключного права користування частотами), крім випадків, передбачених статтею 38 цього Закону; 6) раніше прийняте рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, що заявляється, на конкурсних або тендерних засадах, крім випадків, передбачених статтею 38 цього Закону.

Порядок оскарження: В судовому порядку