Оформлення та видача дозволу на здійснення експорту/імпорту товарів

Назва послуги: Оформлення та видача дозволу на здійснення експорту/імпорту товарів

Адміністративний збір: генеральний дозвіл: 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 грн.) генеральний дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами): 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) відкритий дозвіл: 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250 грн.) відкритий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами): 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) разовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів на безоплатній основі: 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.) разовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів за контрактом з вартістю: - до 50 тис. гривень включно - 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) - від 50 тис. до 500 тис. гривень включно - 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн.) - від 500 тис. до 5000 тис. гривень включно - 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн.) - від 5000 тис. до 50000 тис. гривень включно - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.) - понад 50000 тис. гривень - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн.)

Строк надання послуги: Строк розгляду заяви суб’єкта про надання дозволу на право здійснення міжнародної передачі товарів, якщо його надання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження, встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів: 1) для міжнародних передач товарів військового призначення: до 30 днів - щодо експорту (реекспорту) таких товарів; до 10 днів - щодо імпорту таких товарів; 2) для міжнародних передач товарів подвійного використання та інших товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю відповідно до статті 10 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання": до 25 днів - щодо експорту (реекспорту) таких товарів; до 10 днів - щодо імпорту таких товарів; До строку розгляду заяви не зараховується час, необхідний для отримання від суб’єкта додаткових відомостей або документів. Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає. У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні (перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, проведення консультацій з відповідними органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю) – термін розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого узгодження не повинен перевищувати 90 днів. Якщо суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів зареєстрований в Держекспортконтролі за групами товарів, то зазначені вище строки для розгляду заяв суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів продовжуються на час, передбачений на проведення попередньої експертизи конкретних товарів

Результат надання: Дозвіл на право експорту/імпорту товарів військового призначення та подвійного використання

Способи отримання результату: Дозвіл отримується уповноваженим представником суб’єкта безпосередньо в Держекспортконтролі. Для отримання дозволу необхідно: 1) надати документи, які підтверджують справляння плати за отримання адміністративної послуги: оригінал платіжного доручення або його копію, засвідчену підписом керівника суб’єкта (або його заступником, який має право подавати документи до Держекспортконтролю) та печаткою цього суб’єкта; або оригінал квитанції про сплату; 2) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника; 3) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Підстави для відмови: 1. Заява про надання дозволу залишається без розгляду в разі, коли: вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням встановлених вимог; документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням встановлених вимог. Про залишення заяви без розгляду Держекспортконтроль повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням. 2. У наданні дозволу відмовляється у разі: виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов’язань України; припинення в установленому законодавством порядку діяльності юридичної особи – суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів; визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів; необхідності проведення Держекспортконтролем додаткової експертизи документів, наданих для отримання дозволу; порушення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених статтею 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"; скасування реєстрації суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів. У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу Держекспортконтроль повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням

Порядок оскарження: Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: