Оформлення та видача висновку на проведення переговорів

Назва послуги: Оформлення та видача висновку на проведення переговорів

Адміністративний збір: Разовий: 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Генеральний: 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Відкритий: 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Строк надання послуги: Загальний строк розгляду заяви та прийняття рішення про надання висновку не повинен перевищувати 90 днів з дня надходження всіх необхідних документів від суб’єкта. Якщо суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів зареєстрований в Держекспортконтролі за групами товарів, то зазначений вище строк продовжується на час, передбачений на проведення попередньої експертизи конкретних товарів

Результат надання: Висновок на право проведення з іноземним суб’єктом переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовується процедура державного експортного контролю, до іноземних держав, щодо яких виходячи з міжнародних зобов’язань України встановлено ембарго на експорт товарів

Способи отримання результату: Висновок на право проведення з іноземним суб’єктом переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовується процедура державного експортного контролю, до іноземних держав, щодо яких виходячи з міжнародних зобов’язань України встановлено ембарго на експорт товарів

Підстави для відмови: 1. Заява про надання висновку залишається без розгляду в разі, коли: вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням встановлених вимог; документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням встановлених вимог. Про залишення заяви без розгляду Держекспортконтроль повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням. 2. У наданні висновку відмовляється у разі: виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов’язань України; припинення в установленому законодавством порядку діяльності юридичної особи – суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів; визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів; необхідності проведення Держекспортконтролем додаткової експертизи документів, наданих для отримання висновку; порушення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених статтею 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"; скасування реєстрації суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів. У разі прийняття рішення про відмову в наданні висновку Держекспортконтроль повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням

Порядок оскарження: Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: