Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Назва послуги: Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Адміністративний збір: 200 грн. без ПДВ

Строк надання послуги: 10 робочих днів

Результат надання: Видача висновку державної санітарно-епідемологічної експертизи

Способи отримання результату: Особисто суб’єктом звернення або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Підстави для відмови: 1. Подання суб’єктом гоподарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком. 2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей. 3. Негативний висновок за результатами проведних експертиз та обстежень. 4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

Порядок оскарження: Рішення про відмову у видачі висновку може бути оскаржене у суді в порядку адміністративного судочинства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: