Видача та поновлення дії експлуатаційного дозволу для операторів ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку) з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження

Назва послуги: Видача та поновлення дії експлуатаційного дозволу для операторів ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку) з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження

Адміністративний збір: 0,17 мінімальної заробітної плати

Строк надання послуги: 30 календарних днів з дня отримання заяви

Результат надання: Експлуатаційний дозвіл видається у трьох примірниках. Перший примірник видається оператору ринку, другий примірник залишається у територіальному органі компетентного органу, третій примірник надсилається до компетентного органу.

Способи отримання результату: Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ними особи у разі пред’явлення документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо така плата передбачена законом. У випадках, передбачених законом, документ дозвільного характеру може бути надісланий суб’єкту господарювання поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій.

Підстави для відмови: Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей; Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Порядок оскарження: Рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу може бути оскаржене до компетентного органу або суду

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: