Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

Назва послуги: Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: протягом 45 робочих днів з моменту надходження заяви від ініціатора створення

Результат надання: Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відмова у включенні індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відмова у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків не обмежує можливість повторного звернення ініціатора створення до Мінекономіки з питанням включення індустріального парку до цього Реєстру.

Способи отримання результату: Ініціаторами створення індустріальних парків можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні або фізичні особи, які мають право на створення індустріальних парків на землях державної, комунальної чи приватної власності згідно з Законом України "Про індустріальні парки" (далі - Закону). Ініціатор створення індустріального парку подає Мінекономіки відповідно до статті 15 Закону документи в паперовій та/або електронній формі. Повний пакет документів надсилається поштовим відправленням або подається нарочно через поштову скриньку Мінекономіки, або онлайн через Портал електронних сервісів Мінекономіки (my.gov.ua). Мінекономіки розглядає подані ініціатором документи протягом 21 робочого дня з моменту їх надходження. Під час розгляду документів Мінекономіки проводить перевірку їх комплектності відповідно до статті 15 Закону та відповідності концепції індустріального парку вимогам частин першої та другої статті 17 Закону, зокрема в частині наявності всіх відомостей, передбачених частиною першою статті 17 Закону. Якщо комплект документів не відповідає вимогам статті 15 Закону та/або концепція індустріального парку не відповідає вимогам статті 17 Закону, Мінекономіки припиняє розгляд документів і письмово з обґрунтуваннями повідомляє про це ініціатору протягом трьох робочих днів з моменту їх надходження. Отримані від ініціатора документи Мінекономіки протягом трьох робочих днів з моменту їх надходження подає на розгляд заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади, зокрема для перевірки ініціатора вимогам частини першої статті 7-1 Закону, відповідності інформації у документах вимогам статей 1, 8, 9, 11-1, 13 і 14 Закону. У разі невідповідності ініціатора вимогам частини першої статті 7-1 Закону, невідповідності інформації в документах вимогам статей 1, 9, 11-1 і 13 Закону Мінекономіки припиняє розгляд документів і письмово з обґрунтуваннями повідомляє про це ініціатору не пізніше 21 робочого дня з моменту надходження документів від ініціатора. Після повідомлення про припинення розгляду документів ініціатор може повторно подати доопрацьовані документи. За результатами розгляду поданої заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади інформації Мінекономіки готує проект рішення про включення або відмову у включенні індустріального парку до Реєстру. Проект рішення про відмову у включенні індустріального парку до Реєстру готується у разі наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 16 Закону. Проект рішення про включення або відмову у включенні індустріального парку до Реєстру подається Мінекономіки до Кабінету Міністрів України в установленому порядку. Рішення про включення або відмову у включенні індустріального парку до Реєстру приймається Кабінетом Міністрів України. Відмова у включенні індустріального парку до Реєстру не обмежує можливість повторного звернення ініціатора створення до Мінекономіки з питанням включення індустріального парку до Реєстру.

Підстави для відмови: 1. Мінекономіки припиняє розгляд документів у разі: - коли комплектність документів не відповідає вимогам пункту 3 Порядку та/або концепція індустріального парку не відповідає вимогам статті 17 Закону; - невідповідності ініціатора вимогам частини першої статті 7-1 Закону, невідповідності інформації в документах вимогам статей 1, 9, 11-1 і 13 Закону. 2. Проект рішення Кабінету Міністрів України про відмову у включенні індустріального парку до Реєстру готується у разі наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 16 Закону: 1) якщо земельна ділянка, використання якої планується для створення та функціонування індустріального парку, не відповідає вимогам, встановленим статтею 8 Закону України "Про індустріальні парки"; 2) відсутності підтримки індустріального парку з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади; 3) наявності на території індустріального парку об’єктів виробничого призначення, визначених частиною п’ятою статті 14 Закону України "Про індустріальні парки".

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: