Видача дозволу на імпорт товарів

Назва послуги: Видача дозволу на імпорт товарів

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Розгляд заяви та прийняття рішення про видачу дозволу або відмову в його видачі приймається протягом двох робочих днів.

Результат надання: Дозвіл на імпорт товарів.

Способи отримання результату: Видача заявнику дозволу на імпорт здійснюється лише за наявності оформленого доручення на його одержання. Дозвіл на імпорт видається в одному примірнику.

Підстави для відмови: У разі подання заяви не в установленій формі вона повертається заявнику

Порядок оскарження: Рішення Міністерства про відмову у видачі дозволу на імпорт може бути оскаржено заявником у встановленому чинним законодавством України порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: