Реєстрація представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні

Назва послуги: Реєстрація представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні

Адміністративний збір: Один прожитковий мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлюється законом на 1 січня календарного року та округлюється до найближчих 10 гривень; 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — за реєстрацію іноземних суб’єктів господарської діяльності, резидентів держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Строк надання послуги: 20 робочих днів; 60 робочих днів для реєстрації іноземних суб’єктів господарської діяльності, резидентів держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Результат надання: Видача свiдоцтва про реєстрацiю представництва

Способи отримання результату: 1. Спосіб подачі документів: Документи для реєстрації представництва подаються безпосередньо до Мінекономіки будь-якою особою і одразу перевіряються співробітниками Міністерства. Документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який завіряється печаткою офіційного перекладача. Документи подаються до Міністерства не пізніше шести місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження іноземного суб'єкта господарювання. У разі відповідності документів чинному законодавству України готується лист на адресу фірми для сплати адміністративного збору з вказаними реквізитами Держказначейства), у разі не відповідності документи повертаються заявнику на доопрацювання. Після перерахування фірмою адміністративного збору документи реєструються в Міністерстві. 2. Перевірка відомостей: Після реєстрації документів в Міністерстві здійснюється перевірка відомостей, що містяться в поданих документах, зокрема щодо існування іноземної компанії в країні місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління іноземного суб'єкта господарської діяльності. У разі виявлення неправдивої або сфальшованої інформації у відомостях готується лист із зауваженнями на адресу заявника, у іншому випадку - Свідоцтво про реєстрацію представництва. 3. Отримання Свідоцтва про реєстрацію представництва: Отримати Свідоцтво про реєстрацію може Директор (Голова) представництва, або особа, яку уповноважено на такі дії (нотаріально завірена довіреність). Директор (Голова) представництва або уповноважена особа робить відмітку на копії Свідоцтва про реєстрацію представництва про отримання Свідоцтва про реєстрацію представництва. 4. Унесення даних про реєстрацію представництва: Після видачі Свідоцтва про реєстрацію представництва дані про реєстрацію вносяться до Реєстру представництв, що ведеться Міністерством.

Підстави для відмови: Документи, які надані для реєстрації представництва не відповідають умовам статті 5 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та/або відомості, що містяться в поданих документах, є неправдивими або сфальсифікованими.

Порядок оскарження: У судовому порядку, якщо інше не передбачено законодавством.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: