Видача ліцензії на експорт товарів

Назва послуги: Видача ліцензії на експорт товарів

Адміністративний збір: у режимі неавтоматичного ліцензування - 780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування - 220 гривень.

Строк надання послуги: Відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (далі - Закон) ліцензування експорту товарів здійснюється у формі автоматичного або неавтоматичного ліцензування. У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування строк видачі ліцензії не повинен перевищувати 10 робочих днів від дати одержання заявки та інших необхідних документів, що відповідають установленим вимогам. У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днів від дати їх одержання, якщо заявки розглядаються в порядку їх надходження, та більше 60 днів від дати закінчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всі вони розглядаються одночасно

Результат надання: Ліцензія на експорт товарів

Способи отримання результату: Видача ліцензії здійснюється за умови подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України або до уповноважених структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій платіжного доручення з оригінальною відміткою банку про сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України. Уповноважені структурні підрозділи обласних та Київської міської державних адміністрацій видають ліцензію на експорт товарів суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які зареєстровані у відповідних регіонах та облікова вартість товарів за договорами (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларів США, крім товарів, на імпорт яких установлено кількісні обмеження (квоти). Ліцензія видається фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, керівнику суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за наявності документа, що посвідчує їх особу, або вповноваженому представникові суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України або уповноважених структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника.

Підстави для відмови: Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі: невідповідності поданих документів законодавству України; вичерпання встановленої квоти на відповідні товари; застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань; якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності здійснює свою діяльність на умовах, які можуть спричинити ухвалення компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових та інших захисних заходів до експорту продукції походженням з України; порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: