Видача дозволу на реекспорт товарів іноземного походження

Назва послуги: Видача дозволу на реекспорт товарів іноземного походження

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 15 робочих днів розглядаються подані документи та приймається рішення про видачу дозволу або відмову в його видачі

Результат надання: Дозвіл на реекспорт товарів іноземного походження

Способи отримання результату: Дозвіл видається в одному примірнику і скріплюється гербовою печаткою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Дозвіл видається особі, яка має належним чином оформлене доручення на його одержання. Про видані дозволи на реекспорт товарів іноземного походження Міністерство інформує Державну митну службу України.

Підстави для відмови: Рішення про відмову у видачі дозволу може бути прийнято в разі: подання документів з порушенням вимог , зазначених у розділі 2 Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 № 52; виявлення в поданих документах недостовірної інформації; застосування демпінгових цін або інших елементів недобросовісної торгової практики, що завдають шкоди економічним інтересам України; наявності обмежень з боку третіх країн щодо ввезення на їх митну територію відповідних товарів; застосування до однієї із сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"; невідповідності платіжних умов зовнішньоекономічного договору (контракту) вимогам чинного законодавства України. У разі відмови у видачі дозволу заявнику надсилається лист з обґрунтуванням причин відмови.

Порядок оскарження: Суб’єкт господарювання має право повторно звернутися до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням про видачу дозволу, усунувши причини відмови.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: