Включення до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій моделей реєстраторів розрахункових операцій, їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва, розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделей, продовження строку їх первинної реєстрації

Назва послуги: Включення до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій моделей реєстраторів розрахункових операцій, їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва, розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделей, продовження строку їх первинної реєстрації

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів

Результат надання: Наказ про включення моделі до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій

Способи отримання результату: Поштою

Підстави для відмови: Надання документів не в повному обсязі та/або надання документів з недостовірними даними

Порядок оскарження: В порядку встановленому чинним законодавством України.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: