Реєстрація реєстратора розрахункових операцій

Назва послуги: Реєстрація реєстратора розрахункових операцій

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Не пізніше наступного робочого дня після отримання контролюючим органом від центру сервісного обслуговування довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО, але не більше 6 робочих днів з дня подання суб’єктом звернення заяви

Результат надання: Реєстраційне посвідчення РРО

Способи отримання результату: Поштою або безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано заяву, за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання або самим суб’єктом господарювання – фізичною особою – підприємцем, а також представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження

Підстави для відмови: РРО вже зареєстрований. Модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Державного реєстру РРО. РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній в реєстраційній заяві. ЦСО не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій. Суб’єкт господарювання є пов’язаною особою з ЦСО. В контролюючому органі наявні відомості щодо відсутності реєстрації або скасування рішення про реєстрацію пункту обміну валюти. Щодо господарської одиниці, вказаної у заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання. Суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано заяву. Суб’єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися РРО. Суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням пункту обміну валюти, де буде використовуватися РРО. Щодо договору між ЦСО та суб’єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладання або згідно з таким повідомленням відповідний договір розірваний або припинений. У контролюючому органі наявні відомості про РРО як про викрадений. Екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній в реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій

Порядок оскарження: В порядку встановленому чинним законодавством України.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: