Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Назва послуги: Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Адміністративний збір: За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом

Строк надання послуги: 10 робочих днів

Результат надання: Ліцензія

Способи отримання результату: Особисто та за довіреністю, поштою.

Підстави для відмови: 1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакету ліцензії, необхідних для одержання документів згідно із встановленим вичерпним переліком. 2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей. 3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Порядок оскарження: Заявник має право оскаржити рішення в порядку, установленому чинним законодавством

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: