Переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу

Назва послуги: Переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Рішення про переоформлення або про відмову у переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу приймається НКРЗІ протягом 30 днів з моменту реєстрації заяви в НКРЗІ. Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ надсилається повідомлення про прийняте рішення. Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ оформляється дозвіл на використання номерного ресурсу.

Результат надання: Видача переоформленого дозволу на використання номерного ресурсу

Способи отримання результату: Дозвіл на використання номерного ресурсу видається заявнику, за умови пред’явлення документу, який підтверджує повноваження особи на отримання такого дозволу (довіреність) та документу, що посвідчує особу. Документи повинні містити повну та достовірну інформацію і складаються українською мовою.

Підстави для відмови: 1. Недостовірність даних, зазначених у заяві оператора та в доданих до неї документах. 2. Бездіяльність оператора щодо вирішення питань з будівництва власної мережі та її підключення до ТМЗК. 3. Подання заяви на переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу з порушенням строків. 4. Використання виділеного номерного ресурсу не за призначенням. 5. Порушення особливих умов, що зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу. 6. Порушення строку задіяння номерного ресурсу, визначеного в дозволі. 7. Застосування для задіяння номерного ресурсу обладнання, яке не внесене до переліку технічних засобів, що можуть використовуватись на телекомунікаційних мережах. 8. Невідповідність номерного ресурсу структурі та простору нумерації ТМЗК.

Порядок оскарження: Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про адміністративні послуги» дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.