Видача дозволів на зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них для юридичних осіб

Назва послуги: Видача дозволів на зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них для юридичних осіб

Адміністративний збір: 270 гривень

Строк надання послуги: У тридцятиденний строк з дати одержання заяви про видачу дозволу на зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система.

Результат надання: Видача дозволу на зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них для юридичних осіб.

Способи отримання результату: Видача одержувачеві адміністративної послуги дозволу, або надсилання листа з обґрунтуванням причини відмови в його видач.

Підстави для відмови: Ненадання до адміністративного органу: 1) повного пакету документів; 2) платіжного документа (квитанції), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку.