Видача дозволу на перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них для юридичних осіб

Назва послуги: Видача дозволу на перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них для юридичних осіб

Адміністративний збір: 270 гривень

Строк надання послуги: у тридцятиденний строк з дати одержання заяви про видачу дозволу на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система

Результат надання: Видача дозволу на перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них для юридичних осіб.

Способи отримання результату: видача одержувачеві адміністративної послуги дозволу або надсилання листа з обґрунтуванням причини відмови в його видачі

Підстави для відмови: Ненадання до адміністративного органу: 1) повного пакету документів; 2) платіжного документа (квитанції), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: