Видача фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт

Назва послуги: Видача фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт

Адміністративний збір: 45,3 грн.

Строк надання послуги: Протягом 5 календарних днів

Результат надання: Фітосанітарний сертифікат на реекспорт

Способи отримання результату: Нарочно або поштою у Головній державній фітосанітарній інспекціій, державних фітосанітарних інспекціях в областях

Підстави для відмови: - невідповідність об’єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів; - виявлення зараження об’єктів регулювання регульованими шкідливими організмами з урахуванням вимог країни імпортера; - відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 ЗУ «Про карантин рослин»; - невідповідність наявних об’єктів регулювання заявленим особою для переміщення; - невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів; - відсутність оплати за видачу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

Порядок оскарження: Рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, або до суду. Заява про оскарження рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, у строк, що не перевищує 10 днів після одержання відповідного рішення. Заява розглядається в 10-денний строк. Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій формі.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: