Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

Назва послуги: Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу дозволу

Результат надання: Видача дозволу на проведення заходу із залученням тварин

Способи отримання результату: Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ними особи у разі пред’явлення документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо така плата передбачена законом. У випадках, передбачених законом, документ дозвільного характеру може бути надісланий суб’єкту господарювання поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій.

Підстави для відмови: Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей; Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: