Внесення змін до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Назва послуги: Внесення змін до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Рішення про внесення змін до Реєстру приймається НКРЗІ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної Заяви суб'єкта господарювання. Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України «Про адміністративні послуги» в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку. Повідомлення про внесення змін до Реєстру НКРЗІ, направляє заявнику протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. Про залишення Заяви про внесення змін до Реєстру без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації Заяви.

Результат надання: Внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Способи отримання результату: Повідомлення про внесення змін до Реєстру НКРЗІ направляє заявнику протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення на вказану у Заяві суб’єкта господарювання адресу для листування

Підстави для відмови: Заява залишаеться без розгляду, якщо: 1) подана(підписана) особою, яка немає на це повноважень; 2) заповнена з порушенням встановленої НКРЗІ, форми.

Порядок оскарження: В судовому порядку