Державна реєстрація змін до установчих документів юридичних осіб

Назва послуги: Державна реєстрація змін до установчих документів юридичних осіб

Адміністративний збір: Розмір адміністративного збору складає 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для благодійних організацій адміністративний збір не справляється.

Строк надання послуги: У день надходження документів. Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів.

Результат надання: 1. Один примірник змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або один примірник оригіналу установчих документів у новій редакції та один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів. 2.виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - у разі внесенні змін до установчих документів, які пов’язані із зміною відомостей про юридичну особу, які відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 3. Повідомлення про залишення документів без розгляду. 4. Повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Способи отримання результату: Особисто/через уповноважену особу/ поштою.

Підстави для відмови: Перелік підстав для залишення без нозгляду поданих документів: документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації; документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою, п'ятою та сьомою статті 8, частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; документи подані не у повному обсязі; документи подано особою, яка не має на це повноважень; до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій. Перелік підстав для відмови: невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи; невідповідність установчих документів вимогам частини третьої статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; наявність в установчих документах юридичної особи пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки; порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема: наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи; невідповідність відомостей про засновників (учасників) та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів)) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися; використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування державного органу або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України; невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд тощо); встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.

Порядок оскарження: В порядку адміністративного судочинства.