Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Назва послуги: Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Адміністративний збір: Для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років – шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи; Для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно – чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи; Для дозволів, що видаються на строк до шести місяців – два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи. Безоплатно для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (частина п’ята статті 42-4 Закону України „Про зайнятість населення”)

Строк надання послуги: 3 робочих дня

Результат надання: Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Способи отримання результату: Для продовження дії дозволу роботодавець особисто або через уповноважений ним орган чи особу подає регіональному центру зайнятості заяву та документи не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу. Регіональний центр зайнятості приймає та реєструє заяву та документи в день отримання за описом, який видається роботодавцю або уповноваженій ним особі з відміткою про дату та номер реєстрації таких документів, та протягом наступного робочого дня здійснює їх перевірку на наявність підстав для зупинення розгляду заяви відповідно до статті 42-8 Закону України „Про зайнятість населення”.

Підстави для відмови: Рішення про відмову у продовженні дії дозволу приймається у разі: - неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим; - подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 42-6 Закону України „Про зайнятість населення”: - відсутності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

Порядок оскарження: Рішення про відмову у продовженні дії дозволу може бути оскаржене до Державної служби зайнятості (Центрального апарату) або до суду.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: