Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Назва послуги: Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Адміністративний збір: Для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років – шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року; для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно – чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року; для дозволів, що видаються на строк до шести місяців – два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року. Безоплатно для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (частина п’ята статті 42-4 Закону України „Про зайнятість населення”).

Строк надання послуги: 7 робочих днів

Результат надання: Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Способи отримання результату: Роботодавець подає особисто або через уповноважений ним орган чи особу заяву та документи. Регіональний центр зайнятості приймає та реєструє заяву та документи в день отримання за описом, який видається роботодавцю або уповноваженій ним особі з відміткою про дату та номер реєстрації таких документів, та протягом наступного робочого дня здійснює їх перевірку на наявність підстав для зупинення розгляду заяви відповідно до статті 42-8 Закону України „Про зайнятість населення”.

Підстави для відмови: Рішення про відмову у видачі дозволу приймається у разі: - неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим; - подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 42-6 Закону України „Про зайнятість населення”: - відсутності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

Порядок оскарження: Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене до Державної служби зайнятості (Центрального апарату) або до суду.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: