Анулювання ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном за заявою ліцензіата

Назва послуги: Анулювання ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном за заявою ліцензіата

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про анулювання ліцензії. Ліцензія вважається анульованою з дня, коли ліцензіат дізнався чи повинен був дізнатися про анулювання ліцензії, але у строк, не менший за один тиждень з дня прийняття органом ліцензування рішення про анулювання виданої йому ліцензії.

Результат надання: Позбавлення ліцензіата права на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Способи отримання результату: За вибором здобувача ліцензії: 1) нарочно; 2) поштовим відправленням (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії); 3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

Підстави для відмови: Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку: перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

Порядок оскарження: Відповідно до статті 5 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” здобувач ліцензії має право подати апеляцію щодо прийнятого органом ліцензування рішення до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (Державна регуляторна служба України). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення. Розпорядження про задоволення апеляції чи про відхилення апеляції надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: