Переоформлення ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на ім'я спадкоємця

Назва послуги: Переоформлення ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на ім'я спадкоємця

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: У місячний строк

Результат надання: Переоформлена ліцензія на право здійснення господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Способи отримання результату: За вибором здобувача ліцензії: 1) нарочно; 2) поштовим відправленням (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії); 3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

Підстави для відмови: Підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця. У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

Порядок оскарження: Відповідно до статті 5 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” здобувач ліцензії має право подати апеляцію щодо прийнятого органом ліцензування рішення до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (Державна регуляторна служба України). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення. Розпорядження про задоволення апеляції чи про відхилення апеляції надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: