Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Адміністративний збір: За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії. (Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»).

Результат надання: Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики

Способи отримання результату: - нарочно; - поштовим відправленням; - в електронному вигляді з допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

Підстави для відмови: 1. Залишення заяви без розгляду: 1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі; 2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: - підписаний особою, яка не має на це повноважень; - оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом; 3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом; 4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення. 2. Відмова у видачі ліцензії: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії; 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Порядок оскарження: Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: