Видача витягу з Реєстру організацій колективного управління

Назва послуги: Видача витягу з Реєстру організацій колективного управління

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: На вимогу заявника Мінекономрозвитку безоплатно надає витяг з Реєстру організацій колективного управління протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної заяви відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Результат надання: Видача витягу про реєстрацію організації колективного управління або відмова.

Способи отримання результату: Мінекономрозвитку приймає рішення про реєстрацію організації колективного управління або про відмову в її реєстрації. При прийнятті рішення про реєстрацію юридична особа набуває статусу організації колективного управління з дня внесення її до Реєстру організацій колективного управління.

Підстави для відмови: Підставою для відмови в реєстрації юридичної особи як організації колективного управління є: 1) невідповідність вимогам частини другої статті 15 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»; 2) подання організацією неповного переліку документів або подання документів, що містять недостовірні відомості.

Порядок оскарження: Рішення про відмову може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: