Реєстрація організації колективного управління

Назва послуги: Реєстрація організації колективного управління

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Заява про реєстрацію організації колективного управління розглядається Мінекономіки протягом 15 робочих днів з дня подання всіх відомостей і документів, передбачених частиною третьою статті 15 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Результат надання: Реєстрація організації колективного управління або відмова в реєстрації. Зареєстрована організація колективного управління вноситься до Реєстру організацій колективного управління.

Способи отримання результату: Мінекономіки приймає рішення про реєстрацію організації колективного управління або про відмову в її реєстрації. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації організації колективного управління Мінекономрозвитку письмово повідомляє про це юридичну особу протягом 10 робочих днів з дня прийняття та надає копію рішення про відмову в реєстрації. При прийнятті рішення про реєстрацію юридична особа набуває статусу організації колективного управління з дня внесення її до Реєстру організацій колективного управління.

Підстави для відмови: Підставою для відмови в реєстрації юридичної особи як організації колективного управління є: 1) невідповідність вимогам частини другої статті 15 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»; 2) подання організацією неповного переліку документів або подання документів, що містять недостовірні відомості.

Порядок оскарження: Рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: