Видача контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних

Назва послуги: Видача контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних

Адміністративний збір: За кожну контрольну марку заявник сплачує суму в розмірі 1% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Строк надання послуги: Мінекономіки протягом трьох робочих днів з дня прийняття заяви видає заявнику письмове рішення про видачу контрольних марок або відмову в їх видачі. На підставі рішення про видачу контрольних марок після подання заявником копії платіжного документа з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України Мінекономіки протягом двох робочих днів забезпечує виробництво та видачу контрольних марок заявникові. У разі неподання заявником копії платіжного документа з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України протягом одного календарного місяця після подання заяви Мінекономіки анулює рішення про видачу контрольних марок, про що заявник повідомляється у письмовій формі.

Результат надання: Видача контрольної марки на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних або рішення про відмову в видачі контрольних марок.

Способи отримання результату: Видача контрольних марок здійснюється безпосередньо заявникам або їх представникам за умови подання ними відповідних документів, що підтверджують їх повноваження (довіреності на одержання контрольних марок), та пред'явлення документа, що посвідчує особу заявника або представника.

Підстави для відмови: Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі контрольних марок є: подання заявником неповного переліку документів; подання заявником документів для одержання контрольних марок, оформлення яких не відповідає вимогам закону; подання заявником документів для одержання контрольних марок, що містять недостовірні відомості; недодержання заявником прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав (пункт 7 статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних").

Порядок оскарження: Рішення про відмову у видачі контрольних марок може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: