Видача патенту на винахід і патенту на корисну модель