Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Назва послуги: Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 2 робочі дні з дня реєстрації відповідного повідомлення у територіальному органі Держгеокадастру

Результат надання: Протокол виправлення помилки. Повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам (у тому числі власникам, користувачам земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок). Заміна документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідка з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), заявникові за його бажанням. Відмова у виправленні помилки.

Способи отримання результату: Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві

Підстави для відмови: Не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені в повідомленні про виявлення технічної помилки.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: