Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

  • 1
    Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
  • 2
    Електронний документ
  • 3
    Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру