Державна реєстрація зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

Назва послуги: Державна реєстрація зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

Адміністративний збір: Державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян та 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - при повторній зміні імені. Від сплати державного мита звільняються: громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років; громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ групи.

Строк надання послуги: Заява про зміну імені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці. Розгляд заяви про зміну імені може бути зупинено у разі потреби у поновленні актових записів про народження малолітніх дітей заявника та внесенні їх відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Результат надання: Свідоцтво про зміну імені

Способи отримання результату: Свідоцтво про зміну імені вручається відділом державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації після ознайомлення з відомостями, шо містяться у ньому та у відповідному актовому записі. Адміністративну послугу можна отримати в електронному вигляді за посиланням: http://dracs.minjust.gov.ua

Підстави для відмови: Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України; з проханням про державну реєстрацію звернулась недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень

Порядок оскарження: Дії або бездіяльність працівників органу державної реєстрації актів цивільного стану можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та/або до суду

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: