Видача свідоцтв про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Назва послуги: Видача свідоцтв про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів

Результат надання: Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності. Наказ Фонду державного майна України про прийняття рішення про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

Способи отримання результату: 1) безпосередньо оцінювачем за наявності документа, що посвідчує особу; 2) фізичною особою за наявності відповідного доручення.

Підстави для відмови: 1) подання неналежно оформлених або не в повному обсязі документів, передбачених Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 10 червня 2013 року № 796 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 937/23469; 2) подання недостовірної інформації.

Порядок оскарження: У порядку, встановленому чинним законодавством.