Зупинення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) (для зупинення обігу сертифікатів ФОН, у разі якщо на дату прийняття рішення про припинення емітента, сертифікати ФОН цього емітента перебувають в обігу)

Назва послуги: Зупинення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) (для зупинення обігу сертифікатів ФОН, у разі якщо на дату прийняття рішення про припинення емітента, сертифікати ФОН цього емітента перебувають в обігу)

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Розгляд заяви та всіх необхідних документів, наданих для зупинення обігу акцій, здійснюється протягом 15 робочих днів після дати їх отримання Комісією. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, наданих для зупинення обігу облігацій підприємств, здійснюється протягом 5 робочих днів з дати їх отримання Комісією. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, наданих для зупинення обігу сертифікатів ФОН, здійснюється протягом 15 робочих днів після дати їх отримання Комісією. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, наданих для зупинення обігу іпотечних облігацій, здійснюється протягом 15 робочих днів з дати їх отримання Комісією.

Результат надання: Розпорядження НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів

Способи отримання результату: НКЦПФР протягом 3 робочих днів з дати видання розпорядження про зупинення обігу цінних паперів направляє його емітенту.

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: