Погодження внутрішніх документів саморегулівної організації (змін до них), затверджених саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку

Назва послуги: Погодження внутрішніх документів саморегулівної організації (змін до них), затверджених саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Рішення приймається у строк, не більший за 30 днів з дати одержання НКЦПФР документів. У разі наявності у НКЦПФР зауважень до змісту поданих документів вона має право протягом 15 робочих днів від дати прийняття заяви та документів на погодження внутрішніх документів СРО (змін до них) повернути заявнику документи, подані до НКЦПФР, з повідомленням про необхідність урахування таких зауважень

Результат надання: За наслідками розгляду заяви та поданих документів НКЦПФР приймається рішення: про погодження внутрішніх документів СРО (змін до них); про відмову в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них).

Способи отримання результату: Про прийняте рішення НКЦПФР щодо погодження або відмови в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них) НКЦПФР направляє до СРО повідомлення в письмовій формі та копію відповідного рішення НКЦПФР протягом 10 робочих днів від дати прийняття рішення

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: