Видача дубліката проспекту (змін до проспекту) емісії цінних паперів інституту спільного інвестування (Для отримання дубліката проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду (змін до нього))

Назва послуги: Видача дубліката проспекту (змін до проспекту) емісії цінних паперів інституту спільного інвестування (Для отримання дубліката проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду (змін до нього))

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дати надходження до НКЦПФР заяви та відповідного пакету документів

Результат надання: Дублікат проспекту (змін до проспекту)

Способи отримання результату: Отримання дублікату проспекту (змін до проспекту) емісії здійснюється керівником заявника особисто або через уповноважену особу

Підстави для відмови: Відсутні