Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового)

Назва послуги: Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового)

Адміністративний збір: Безкоштовно

Строк надання послуги: 5 робочих днів

Результат надання: Запис про рішення органу ліцензування щодо анулювання ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) або за бажанням суб’єкта господарювання на паперовому носії

Способи отримання результату: Повідомлення на веб-сайті Держлікслужби та запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Підстави для відмови: Залишення заяви без розгляду: -підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі; -заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: -підписаний особою, яка не має на це повноважень; -оформлений із порушенням вимог, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться -подання заяви з порушенням строків, -відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення; Заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку: -перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); -у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов)

Порядок оскарження: До Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування та суду

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: