Видача ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України

Адміністративний збір: За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 днів

Результат надання: Ліцензія на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини

Способи отримання результату: Результат можна отримати наручно або поштовим відправленням

Підстави для відмови: Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Порядок оскарження: В судових органах; Експертно-апеляційній раді при Державній регуляторній службі України

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: