Акредитація закладів охорони здоров’я

Назва послуги: Акредитація закладів охорони здоров’я

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 1. Відповідна головна акредитаційна комісія у двомісячний строк з дня подання закладом заяви про проведення акредитації здійснює розгляд поданих закладом документів на предмет їх відповідності переліку, визначеному Порядком акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765, та формує експертні групи для проведення оцінки відповідності закладу стандартам акредитації (далі - експертна оцінка) 2. Результати проведеної експертної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації (далі - експертний висновок), в якому зазначаються пропозиції щодо акредитації закладу та присвоєння останньому на підставі затверджених МОЗ критеріїв акредитації відповідної акредитаційної категорії (друга, перша, вища) або відмови в акредитації 3. На підставі розгляду поданих закладом документів, експертних висновків відповідна головна акредитаційна комісія у місячний строк приймає рішення або про акредитацію закладу та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії (друга, перша, вища), або про відмову в акредитації, або про необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки 4. Відповідна головна акредитаційна комісія протягом 10 робочих днів інформує заклад про прийняте рішення

Результат надання: Акредитаційний сертифікат

Способи отримання результату: Інформування про прийняття рішення про видачу акредитаційного сертифіката або про відмову у його видачі

Підстави для відмови: 1. Ненадання вичерпного переліку документів для отримання послуги. 2. Невідповідність критеріям акредитації, встановленої під час проведення експертної оцінки відповідності стандартам акредитації, затверджених наказом МОЗ України від 14.03.2011 №142 «Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров'я» (зі змінами).

Порядок оскарження: У разі незгоди з експертним висновком керівник закладу будь-якої форми власності може подати протягом 10 робочих днів з дати ознайомлення з експертним висновком апеляцію до МОЗ України з вимогою провести повторну експертну оцінку експертною групою у новому складі або безпосередньо оскаржити експертний висновок у судовому порядку. Якщо керівник закладу не погоджується з експертним висновком, підготовленим за результатами повторної експертної оцінки, він може оскаржити його у судовому порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: