Видача разової (індивідуальної) ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної операції

Назва послуги: Видача разової (індивідуальної) ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної операції

Адміністративний збір: 0,2 відсотка вартості товарів (продукції, робіт, послуг). При цьому перерахунки валюти здійснюються за курсом, встановленим Національним банком України на дату платежу

Строк надання послуги: Протягом 15 робочих днів розглядаються подані документи та приймається рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі. Якщо виконання зовнішньоекономічної операції суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності розпочалося до моменту застосування до нього або його іноземного контрагента спеціальної санкції, то суб'єкт отримує разову (індивідуальну) ліцензію на цю операцію протягом п'яти робочих днів після документального підтвердження факту виконання частини цієї операції.

Результат надання: Заявник отримує ліцензію за формою, встановленою Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 № 47

Способи отримання результату: Видача ліцензії здійснюється Мінекономрозвитку або уповноваженими структурними підрозділами обласних та Київської міської державних адміністрацій. Уповноважені структурні підрозділи обласних та Київської міської державних адміністрацій видають ліцензію суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, якщо вартість експортно-імпортних (бартерних) операцій здійснених суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності перевищує суми, еквівалентної 40 тис.доларів США, та якщо вартість експортно-імпортних (бартерних) операцій здійснених суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності не перевищує суми, еквівалентної 250 тис.доларів США: у разі поставки товару в рахунок попередньої оплати - при експорті або попередньої поставки товару - при імпорті. Ліцензія видається представнику суб'єкта за умови наявності належним чином оформленого доручення на її отримання, документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує сплату державного збору з оригінальною відміткою банку. Ліцензія не підлягає передачі іншим юридичним особам. Ліцензія видається у двох примірниках

Підстави для відмови: Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі невідповідності поданих документів чинному законодавству України, вимогам Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій № 47, а також у разі одержання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від органів державної влади та контролю інформації про невжиття суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності заходів щодо приведення своєї діяльності у сфері ЗЕД у відповідність до вимог чинного законодавства, повернення валютних та матеріальних цінностей з-за кордону. Рішення про відмову у видачі ліцензії має бути викладене в письмовій формі на підставі висновків відділів, що здійснюють розгляд заявок на видачу ліцензій

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: