Видача висновку щодо можливості дублювання (нанесення) ідентифікаційних номерів транспортних засобів

Назва послуги: Видача висновку щодо можливості дублювання (нанесення) ідентифікаційних номерів транспортних засобів

Адміністративний збір: Дублювання ідентифікаційних номерів транспортних засобів - 94 грн.; нанесення ідентифікаційних номерів транспортних засобів - 86 грн.

Строк надання послуги: 10 робочих днів, у разі необхідності проведення додаткових перевірок - 30 днів

Результат надання: Видача висновку щодо можливості: дублювання (нанесення) ідентифікаційних номерів транспортних засобів

Способи отримання результату: Суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до ГСЦ МВС повний пакет документів у паперовому вигляді

Підстави для відмови: Ненадання до Головного сервісного центру МВС повного пакета документів; встановлення первинного ідентифікаційного номеру складових частин, з якими транспортний засіб раніше не проходив державну реєстрацію, реєстром МВС та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку.

Порядок оскарження: Згідно діючого законодавства України.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: