Оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання (іноземцям або особам без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування)

 • 1
  Заява
 • 2
  Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою
 • 3
  Засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними
 • 4
  Дозвіл на застосовування праці іноземців та осіб без громадянства та його копію (для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця)
 • 5
  Дійсний поліс медичного страхування
 • 6
  Клопотання роботодавця та зобов’язання повідомити ДМС та державній службі зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору, контракту з таким іноземцем або такою особою без громадянства
 • 7
  Копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності)
 • 8
  Платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита
 • 9
  Для обміну посвідки подається посвідка, що підлягає обміну, а в разі її пошкодження чи втрати - довідка про звернення із заявою про втрату посвідки (довідка органів внутрішніх справ з цього питання)
 • 10
  Чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 см (на матовому папері)
 • 11
  Для обміну посвідки подаються документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідка підлягає обміну (документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України)