Реєстрація випуску акцій (крім інститутів спільного інвестування) (для реєстрації випуску акцій акціонерних товариств з державною часткою у статутному капіталі, що були створені до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», випуск акцій яких не зареєстровано в установленому законом порядку)

Назва послуги: Реєстрація випуску акцій (крім інститутів спільного інвестування) (для реєстрації випуску акцій акціонерних товариств з державною часткою у статутному капіталі, що були створені до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», випуск акцій яких не зареєстровано в установленому законом порядку)

Адміністративний збір: 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму працездатної особи, встановленого на 1 січня поточного року.

Строк надання послуги: Строк розгляду заяви та всіх необхідних документів щодо реєстрації випуску акцій становить 25 робочих днів з дати їх отримання НКЦПФР.

Результат надання: Свідоцтво/тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Способи отримання результату: Отримання свідоцтва/тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу.

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: