Видача сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

Назва послуги: Видача сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

Адміністративний збір: Три неоподатковувані мінімуми доходів громадян

Строк надання послуги: 1) 30 календарних днів (розгляд та перевірка документів); 2) двотижневий строк (видача сертифіката).

Результат надання: Відповідно до статті 18 Закону сертифікат суб'єкта оціночної діяльності видається в порядку, встановленому Законом, ФДМУ. Форма сертифіката встановлюється зазначеним органом. У сертифікаті зазначаються найменування органу державної влади, що його видав, найменування суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, його юридичні реквізити, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, дата видачі та строк дії, напрями оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність. Сертифікат підписується керівником ФДМУ та засвідчується печаткою. Сертифікат видається строком на три роки і може бути анульований з підстав, зазначених у статті 20 Закону та Положенні про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, затвердженому наказом ФДМУ від 27.03.2006 N 513 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за N 417/12291.

Способи отримання результату: 1) безпосередньо суб’єктом господарювання (приватним підприємцем або керівником юридичної особи) за наявності документа, що посвідчує особу; 2) фізичною особою за наявності відповідного доручення (від приватного підприємця або керівника юридичної особи), засвідченого печаткою суб'єкта господарювання, та документа, що посвідчує особу.

Підстави для відмови: ) неподання суб’єктом господарювання принаймні одного з документів з переліку документів, необхідних для отримання сертифіката; 2) недійсність або недостовірність хоча б одного з поданих документів чи зазначення в них свідомо неправдивих даних; 3) ліквідація суб’єкта господарювання; 4) виявлення порушень статті 8 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» за час дії попереднього сертифіката або в процесі розгляду документів та прийняття рішення про видачу сертифіката; 5) набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, пов’язані з проведенням ними неякісної оцінки майна; 6) наявність серед оцінювачів, які зазначені у довідці, оцінювачів, кваліфікаційні свідоцтва яких заявлені в довідках інших суб‘єктів господарювання, які подали заяву про видачу сертифіката раніше, або кваліфікаційні свідоцтва яких зупинені чи анульовані відповідно до статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; 7) відсутність у штатному складі суб‘єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, за якими видається сертифікат; 8) наявність у суб’єкта господарювання ліцензії на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.

Порядок оскарження: У порядку, встановленому чинним законодавством.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: