Видача ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Назва послуги: Видача ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Адміністративний збір: Плата за видачу ліцензії встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 № 286 «Про встановлення розміру плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування», є разовою і вноситься у розмірі, що становить 12,5 тис. гривень

Строк надання послуги: Не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від заявника Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії. У разі коли надіслано запит щодо підтвердження достовірності поданих для отримання ліцензії документів або виникла потреба у проведенні перевірки таких документів іншим способом, зазначений строк може бути продовжений Головою Нацкомфінпослуг, але не більш як на 30 робочих днів

Результат надання: Видача ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Способи отримання результату: Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі не пізніше третього робочого дня з дати прийняття відповідного рішення. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу ліцензії її оформлення здійснюється не пізніше п'ятого робочого дня з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії